Với bất kì một ngành, một doanh nghiệp nào khi hoạt động đều phải tuân thủ dựa trên những nguyên tắc chung của cộng đồng, đạo đức và luật pháp tại nước sở tại. Và Amsur cũng không nằm ngoài những quy luật đó. Vì vậy Amsur cam kết mọi hoạt động của Amsur đều tuân thủ đúng với luật pháp và đạo đức kinh doanh.

Dưới đây là những giấy tờ, hồ sơ pháp lý của Amsur (Hồ sơ, chứng chỉ chi tiết của sản phẩm sẽ được  đăng trong từng mục của mỗi sản phẩm)

giấy đăng ký kinh doanh

Thư ủy quyền